Home - Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
Get Adobe Flash player

Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Chủ tịch hội đồng thành viên

a. Đặc điểm:

- Do Hội đồng thành viên bầu;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc tổng Giám đốc công ty.

b. Quyền và nghĩa vụ

- Chuẩn bị hoặc tổ chức việc  chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động, nội dung, tài liệu họp của Hội đồng thành viên;

- Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các            quyết định của Hội đồng thành viên;

- Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến thành viên;

- Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng thành viên;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty.

Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên thì các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó.

Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu thêm một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

a. Đặc điểm

Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

b. Quyền cà nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

- Nhân danh công ty ký kết hợp đồng, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

- Tuyển dụng lao động;

- Các quyền và các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005;

- Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn Điều lệ của công ty hoặc người không phải là thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty;

- Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định nêu trên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chịu, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ ( Trường hợp đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ).

Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

- Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty; không được lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao mộ cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty;

- Thông báo về các doanh nghiệp mà họ và người liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối cho công ty một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty;

- Thông báo về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối cho công ty một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty;

- Khi công ty không có khả năng thanh toán dù các khoản nợ đến hạn thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng lương, trả lương;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

 
Hỗ trợ trực tuyến


Hãy liên lạc cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất!

Công ty TNHH Tư vấn Win365

Hotline 1: 0936454001 (Mr. Hồi)

Tư vấn 1

Tư vấn 2

Địa chỉ: Tòa nhà P5D4 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Gần Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân)Thống Kê Truy Cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday609
mod_vvisit_counterYesterday463
mod_vvisit_counterThis week1635
mod_vvisit_counterLast week5371
mod_vvisit_counterThis month35125
mod_vvisit_counterLast month24993
mod_vvisit_counterAll days798427

Online Now: 6
Your IP: 50.19.53.104
,
Today: Nov 30, 2015